Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku również dla mikroprzedsiębiorców i rolników VAT-owców

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy przesyłają JPK_VAT. W Polsce Jednolity Plik Kontrolny JPK wprowadzany jest stopniowo. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 

Mikroprzedsiębiorca objęty obowiązkiem JPK_VAT to firma składająca deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, zatrudniająca do 10 osób i osiągająca obrót roczny do 2 milionów euro w tym jednoosobowe działalności gospodarcze.
Obowiązek JPK_VAT polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo. Aplikacje: Ministerstwo Finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło Aplikację Klient JPK, która ułatwia podatnikom bezkosztowe generowanie i wysyłanie plików JPK
Do wysyłania plików JPK potrzebny jest jednak certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).
Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowoksięgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML).
Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy przedsiębiorcy VAT-owcy będą mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli przedsiębiorca rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także będzie przesyłał JPK_VAT co miesiąc. Przykładowo do 25 lutego wyśle informację za styczeń, a do 25 marca wyśle informację za luty itd.
Dzięki JPK_VAT przedsiębiorca uporządkuje dane na temat swoich transakcji, co pozwoli na lepszą kontrolę wewnętrzną w firmie jak i weryfikację ze strony urzędu. Zgromadzone dane na temat transakcji pozwolą z kolei zmniejszyć liczbę kontroli wyrywkowych, a urząd będzie mógł skupić się na nieuczciwych podatnikach. Rozliczenie przez JPK oznacza ponadto sprawniejszy zwrot VAT-u, skrócony z 60 do 25 dni (w branży budowlanej do 15 dni).
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa się, gdy przedsiębiorca jest podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o: o sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1), o zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9).
Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK (więcej o innych strukturach JPK w części Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT).
Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.
Warto wiedzieć, że można zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. W tym celu należy wystąpić z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla przedsiębiorcy. naczelnika urzędu skarbowego.

Mateusz Grojec
CDR O/Kraków

   http://produktyregionalne.edu.pl