Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE.

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 26 września – 1 października 2017 roku realizował projekt pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE". Obejmował on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Słowacji, Czech, Węgier i Austrii.

 

Celem projektu było zapoznanie uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami z zakresu tworzenia obiektów sportowych dofinansowanych ze środków z UE oraz ich funkcjonowania w danych krajach. W wyjeździe uczestniczyło 12 osób, w skład których wchodzili przedstawiciele lidera projektu – Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, partnerów: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Konferencje Naukowe Piotr Rachwał, Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność oraz pozostałych instytucji: klubów sportowych, lokalnych grup działania i jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach realizowanego projektu uczestnicy odwiedzili 11 obiektów sportowych. Największe wrażenie zrobił kompleks basenów termalnych w Hajduszoboszlo, z którego rocznie korzysta milion osób. Ponadto uczestnicy mieli okazję odwiedzić stadiony piłkarskie w Linzu czy w Popradzie, hale sportowe m.in. w Egerze czy Erdzie, stadion hokejowy w Ostrawie, czy kompleks basenów termalnych w Dunajskiej Stredzie.
Wszystkie odwiedzane w ramach projektu obiekty sportowe dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej (eksploatacja, modernizacja, remonty bieżące), W ramach operacji zostało wydane również 500 broszur informacyjnych opisujących prezentowane miejsca na trasie wyjazdu z zakresu tworzenia nowych obiektów sportowych oraz ich wykorzystania.
Wszystkich zainteresowanych współpracą
z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Łukasz Jawny
CDR O/Kraków

 

 

   http://produktyregionalne.edu.pl