Najnowszy numer e-biuletynu

 pw4fin

 

Artykuły

Niższy limit płatności gotówkowych w ramach działalności gospodarczej

Ostatnia nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie obniża limit płatności związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i dokonywanych bez pomocy rachunku płatniczego. Jednocześnie obowiązek dokonywania płatności poprzez rachunek zostaje powiązany z kwestią podatkowych rozliczeń. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2017 r.

 

Zgodnie z nowelizacją, dokonywanie albo przyjmowanie płatności między firmami ma następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze wtedy, gdy jednorazowa kwota transakcji przekracza 15 tys. zł (obecnie limit ten wynosi 15 tys. euro).
Znaczenia nie będzie mieć liczba wynikających z transakcji płatności, a w przypadku walut obcych przeliczenie na złote ma być przeprowadzone zgodnie z kursem średnim walut z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
W ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych wprowadzona będzie zasada przewidująca, iż podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Nowe regulacje wejdą w życie 01.012017 r. i będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych od nowego roku. Stare zasady mają być stosowane względem płatności wynikających z transakcji zawartych do 31 .12.2016 r.

MAG

   http://produktyregionalne.edu.pl